Menighedsrådsvalg 2020

Velkommen til valgforsamling tirsdag den 15. september kl. 19 i konfirmandstuen i Højbjerg.

Alle folkekirkemedlemmer med valgret i Højbjerg og Elsborg Sogne kan på mødet opstille kandidater til menighedsrådet og efterfølgende stemme på de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Loven gør det dog muligt, at man efter valgforsamlingen og inden 13. oktober kan indlevere en ny liste med kandidater og stillere, hvorved der udløses et egentligt afstemningsvalg.

Det nyvalgte menighedsråd tiltræder den 29. november.

Del dette: