Nyt fra menighedsrådet - marts

Der er nu opsat skiltning til præstegården og konfirmandstuen. Menighedsrådsformand Anne Maria Sehested fortæller om menighedsrådets aktuelle arbejde.

Nu er der ingen undskyldning for ikke at finde frem til præstens bopæl eller konfirmandstuen, hvor der sker en masse spændende ting. Vi har nemlig fået opsat skiltning! Menighedsrådets næste store opgave bliver at få etableret et rekreativt areal ved Præstelunden. Her er der i øvrigt også opsat skiltning. 

Nyt på personalesiden
Vi har desværre måttet sige farvel til vores dygtige kirkesanger Anna Jespersen. Hun har fundet et andet kirkesangerjob med færre timer. Når der er sagt farvel, skal der naturligvis også siges goddag og velkommen til nye ansigter. Johan Fischer-Nielsen og Bente Fischer-Nielsen skal fremover sammen med Tove Mikkelsen udgør skaren af kirkesangere ved Højbjerg og Elsborg Kirker. 

Kommende arrangementer
Der bliver afholdt koncert i Højbjerg Kirke den 12. marts. Denne koncert vil handle om Kim Larsen og ikke mindst hans sange. Sædvanen tro vil der Skærtorsdag blive afholdt aftengudstjeneste i Højbjerg Kirke med efterfølgende ost og rødvin i konfirmandstuen. Den 27. maj 2020 vil vi i samarbejde med Højbjerg og Omegns Beboerforening afholde en foredragsaften. Poul Bjerrum kommer og fortæller om Højbjerg og ikke mindst om Højbjerg Kirke. Det bliver en indholdsrig aften, så mød endelig op.

Del dette: