Nyt fra menighedsrådet - juni

Den forgangne tid har været præget af corona-situationen. Menighedsrådsformand Anne Maria Sehested fortæller om menighedsrådets aktuelle arbejde.

Der er ikke så meget af berette, siden sidste kirkeblad udkom. Dette skyldes jo, som alle ved, at Danmark blev lukket ned den 13. marts 2020, herunder også alle de kirkelige aktiviteter. I skrivende stund ved vi desværre ikke endnu, hvornår Danmarks kirker igen må åbne op, og om alt, hvad vi har planlagt, kan gennemføres. Hold jer derfor løbende orienteret på vores hjemmeside og Facebook-side!

Vi har jo som bekendt måtte aflyse en del arrangementer, herunder forårsfesten for sognets pensionister, sogneudflugten, koncert med Anders Munch (Kim Larsens sange), formiddagscafeen m.m. Med hensyn til sogneudflugten kan jeg allerede nu oplyse, at den annoncerede tur vil blive afholdt næste år, nemlig den 13. juni 2021.

Foreløbigt er datoen for afholdelse af orienteringsmødet i forbindelse med menighedsrådsvalget rykket frem til den 9. juni 2020. Nærmere herom vil blive annonceret dels i Bjerringbro Avis og på Facebook. Årets konfirmander må jo desværre også vente med deres store festdag. Dagen er nu fastsat til den 30. august 2020.

Nye aktiviteter
Vores dygtige sognepræst anlagde i forbindelse med påsken en vandresti i Præsteskoven. Han havde opsat forskellige plancher, der alle relaterede til påskens budskab. I menighedsrådet er det vores indtryk, at stien er blevet brugt flittigt. Bliv endelig ved med at benytte stien, der løbende vil blive fornyet med nye indlæg!

Anne Maria Sehested
Formand for menighedsrådet

Del dette: