Konfirmation

Alle, der er bosiddende i Højbjerg og Elsborg Sogne, eller som har en særlig tilknytning, kan blive konfirmeret i vores kirker. Er du i tvivl om, hvilket sogn du hører til, kan du tjekke det på sogn.dk.

Konfirmationsforberedelsen finder sted på 7. klassetrin. Tidspunktet for forberedelsen ligger inden for skoletiden. Forud for opstart på konfirmationsforberedelsen får elever på Rødkærsbro Skole og Tange Kristne Friskole en invitation til at deltage. Har man ikke modtaget en invitation, eller går man på en anden skole og ønsker konfirmation her, kan sognepræsten kontaktes.

Elever fra de lokale skoler bliver kørt i bus til og fra konfirmandstuen i Højbjerg, hvor konfirmationsforberedelsen foregår. I løbet af året har vi også nogle halv- og heldagsarrangementer og udflugter sammen med Vindum-Brandstrup Sogn.

For at blive konfirmeret skal du:

  • Være døbt med den kristne dåb. Du må gerne deltage i undervisningen, selvom du ikke er døbt. Du skal bare døbes inden konfirmationsdagen.

  • Have fulgt konfirmationsforberedelsen, hvor du bliver gjort fortrolig med de grundlæggende elementer i den kristne tro.

  • Være fortrolig med folkekirkens gudstjeneste. Det betyder konkret, at du skal være til mindst 10 gudstjenester i løbet af forløbet.


For mere information kontakt sognepræst Peter Fischer-Nielsen på pfn@km.dk eller tlf. 2399 8840.

Læs mere om konfirmation på folkekirken.dk

 

 

 

Sådan indskriver du dit barn!

Indskrivning til konfirmationsforberedelsen foregår med NemID via denne hjemmeside. Indskrivning skal senest være sket inden første undervisningsgang. Kontakt sognepræst Peter Fischer-Nielsen på pfn@km.dk eller tlf. 2399 8840, hvis du oplever problemer med indskrivningsprocessen.
NB: Siden fungerer ikke så godt i Internet Explorer - brug Chrome, Firefox, Safari e.l.


konfirmandforældre-intra

Når dit barn er indskrevet til konfirmationsforberedelse, skal du på denne side udfylde en samtykkeerklæring. Du kan også her rette kontaktoplysninger eller dele vigtige informationer om konfirmanden (allergier, sygdomme m.m.). Du kommer ind på siden ved at bruge NemID.
NB: Siden fungerer ikke så godt i Internet Explorer - brug Chrome, Firefox, Safari e.l.

Kommende datoer

Vi holder normalt konfirmation i Højbjerg og Elsborg Kirker på Store Bededag. Den falder på disse datoer i de kommende år:

2021: Fredag den 30. april 
2022: Fredag den 13. maj
2023: Fredag den 5. maj
2024: Fredag den 26. april
2025: Fredag den 16. maj