Dåb og navngivning

Tillykke med jeres barn!
Når du får et barn, er der en række praktiske ting, du skal huske. Hvis du vælger, at dit barn skal døbes, skal du kontakte sognepræst Peter Fischer-Nielsen på pfn@km.dk eller tlf. 2399 8840. I aftaler en tid for selve dåben og en tid for en samtale inden dåben. Dåben finder sted i forbindelse med en almindelig gudstjeneste.

Under samtalen med præsten oplyser I barnets navn og navne og adresser på 2-5 personer, som er villige til at være faddere for jeres barn. Faddere skal selv være døbt i en kristen kirke og være over konfirmationsalderen. Sammen med præsten gennemgår I også dåbsritualet og taler om dåbens betydning. I kan desuden komme med forslag til salmer, som I kunne tænke jer at synge ved dåben.

Læs mere om dåb på folkekirken.dk

Fødselsanmeldelse
Jeres barn får tildelt et CPR-nummer umiddelbart efter fødslen. Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse, og hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun den.

Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelse. Det gør I ved at printe blanketten fødselsanmeldelse fra borger.dk og aflevere den udfyldt til sognet, hvor moren bor. Hvis moren ikke har dansk folkeregisteradresse, skal blanketten sendes til det sogn, hvor barnet er født. Fødslen kan ikke anmeldes med NemID. Dette gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Forældremyndighed
Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet indenfor 14 dage efter fødslen udfylde og indsende en omsorgs- og ansvarserklæring med NemID på borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver indsendt inden for 14 dage, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag. Hvis I ønsker at indsende en omsorgs- og ansvarserklæring før barnets fødsel, kan det også gøres med NemID på borger.dk.

Navngivning
Jeres barn skal navngives inden for seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn til kirkekontoret eller præsten. Skal jeres barn ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde denne blanket via NemID på borger.dk.

Du kan søge efter godkendte navne og finde inspiration på Ankestyrelsens hjemmeside.