Begravelse og bisættelse

Har du mistet et familiemedlem, kontakter du typisk en bedemand som det første. Dødsfaldet meddeles oftest gennem bedemanden til sognepræsten.

Tidspunktet for kirkelig begravelse eller bisættelse aftales med sognepræsten. Kontakt Peter Fischer-Nielsen på tlf. 2399 8840 eller pfn@km.dk. Hvis afdøde var medlem af folkekirken, betragtes det normalt som udtryk for, at vedkommende har ønsket en kirkelig handling, hvor der er en præst med.

Før begravelsen eller bisættelsen har I en samtale med præsten. Her taler I om afdøde, og jeres samtale danner baggrund for præstens tale i kirken. Er der andet, som I vil tale med præsten om, kan I også gøre det. Præsten har tavshedspligt. I gennemgår desuden selve begravelsen eller bisættelsen og taler om salmer, ønsker til musik m.m.

Her kan I se og lytte til nogle af de salmer, der ofte synges til en begravelse eller bisættelse

Udvælgelse af gravsted aftales med graveren. Kontakt Ruth Jensen på tlf. 2326 5809 eller rubol@fibermail.dk. 

Læs mere om begravelse og bisættelse på folkekirken.dk