Referater fra menighedsrådsmøder

2020

26. august 2020

17. juni 2020

(referater fra tidligere møder er ikke tilgængelige via hjemmesiden)