Menighedsrådsmøder

Onsdag d. 13. september kl. 19.00
i konfirmandstuen

Onsdag d. 17. oktober kl. 19.00
i konfirmandstuen

Onsdag d. 22. november kl. 19.00
i konfirmandstuen

Møderne holdes i konfirmandstuen og er offentlige.

Kontakt

Sognepræst
Bjarne Markussen 
Højbjerg Møllevej 24
8840 Rødkærsbro
Tlf. 86 65 83 01 / 30 33 16 80
bbma@km.dk

Sognepræsten har fridag mandag.

Nyt fra Menighedsrådet

Salg af Tesmosen
Helt fra gamle dage har Højbjerg  Sogn haft et stykke mosejord i Tesmosen. Nogle vil nok spørge, hvor ligger Tesmosen og hvorfor har Højbjerg Sogn haft et stykke mosejord her?
Tesmosen støder man på, hvis man bevæger sig ad grusvejen, der løber fra Gl. Århusvej, forbi Højbjerg Huse nr. 10 og ud mod Palstrupvej nr. 15. På venstre side af vejen ligger der et moseområde, som har været i sognets besiddelse i mange, mange år.
Hvorfor dette areal, som er på 2,5 ha har tilhørt sognet, kan der kun gisnes om. Måske har der i sin tid været gravet tørv i mosen til opvarmning af præsteboligen?
Ejeren af Palstrupvej 15 har hen-vendt sig til menighedsrådet med en forespørgsel om, om menighedsrådet ville sælge arealet, der tænkes anvendt til et naturgenopretningsprojekt.
Menighedsrådet har besluttet at afhænde arealet, da det henlægger ubenyttet. Så vil nogen tænke, at sådan et stykke mose vel ikke er noget værd? Jo, det er faktisk en del penge værd. Så hvis provstiudvalget godkender salget, så får menighedsrådet en del penge at gøre godt med til andre projekter, der står for.
Provstiudvalget har godkendt salget af mosen for en pris på 200.000 kr. Køberen betaler alle sagsomkostninger. Der står kun tilbage, at provstiudvalget godkender det endelige skøde.

Korafslutning

Inden sommerferien afsluttede børnekoret deres sæson med en afslutningsfest i Sognehuset i Brandstrup. Mange forældre deltog i afslutningen.  Koret startede afslutningsfesten med at synge nogle sange, som de havde lært i løbet af året. Også forældrene blev inddraget i underholdningen.
Afslutningen sluttede med at der var pizzaer og bondegårdsis til alle.
Det er glædeligt, at der i denne sæson har været god tilslutning til børnekoret. Ud over øvedagene og optræden i kirkerne, har koret deltaget i et større korarrangement i Viborg
Koret starter efter ferien tirsdag den 5. september.

Svend Aage Pedersen