Menighedsrådsmøder

Tirsdag den 29. januar
Onsdag den 27. februar
Tirsdag den 19. marts
Tirsdag den 23. april
Tirsdag den 21. maj
Tirsdag den 18. juni
Tirsdag den 27. august
Tirsdag den 24. september
Tirsdag den 22. oktober
Tirsdag den 19. november

Alle møder er offentlige, de starter kl. 19.00 og afholdes i konfirmandstuen.

Kontakt

Sognepræst 
Peter Fischer-Nielsen
Højbjerg Møllevej 24,
8840 Rødkærsbro
tlf. 2399 8840
Mail: pfn@km.dk
Fridag mandag.

Menighedsrådsformand
Anne Maria Sehested
Træholtvej 13
8840 Rødkærsbro
tlf. 51504779
Mail: grundsehested@gmail.com 

Nyt fra Menighedsrådet

Menighedsrådets arbejde
Så skete det endeligt. Sognepræst Peter Fischer-Nielsen og hans familie kunne omsider indtage præsteboligen i Højbjerg. Fra sognet skal der lyde et stort velkommen. Vi har i forbindelse med indflytningen også fået malet konfirmandstuen.
Kirkegårdslågen ved Højbjerg Kirke er blevet renoveret, således at det skulle blive lettere for rustvognen at komme igennem. Projektet omkring genopretning og nyetablering af kirkediget i Elsborg er nu godkendt i provstiet, og provstiet har videresendt ansøgningen til stiftet. Med lidt held skulle vi i det kommende forår kunne få indhentet tilbud, således at arbejdet kan blive udført. 

Kommende arrangementer
Foråret byder på en række forskellige aktiviteter. Forårsfesten for sognets pensionister afholdes den 7. april i Fælleshuset, Rødkærsbro. Sædvanen tro vil der efter aftengudstjenesten Skærtorsdag den 18. april være et arrangement i præsteboligen eller konfirmandstuen med ost og rødvin. Som tidligere nævnt vil den årlige sogneudflugt finde sted den 16. juni. Se omtale af alle forårets arrangementer her på hjemmesiden under arrangementer og gudstjenester.

Anne Maria Sehested, formand for menighedsrådet