Menighedsrådsmøder

Se opslag eller facebook.

Møderne holdes i konfirmandstuen og er offentlige.

Kontakt

Sognepræst
Bjarne Markussen 
Højbjerg Møllevej 24
8840 Rødkærsbro
Tlf. 86 65 83 01 / 30 33 16 80
bbma@km.dk

Sognepræsten har fridag mandag.

Nyt fra Menighedsrådet

Ny formand
Mit navn er Anne Maria Sehested. Jeg er blevet valgt som ny formand for Højbjerg-Elsborg menighedsråd. Jeg blev valgt ind i menighedsrådet i 2008, og har siden den tid været tilknyttet som kontaktperson for de ansatte ved kirkerne, hvilket jeg i øvrigt stadig er.

Kirkediget i Elsborg
Menighedsrådet står med store udfordringer omkring kirkediget i Elsborg. Dette skal repareres/nyopføres, da det gamle er »skredet«. Ansøgning om tilladelse hertil har været med på et prostiudvalgsmøde den 18.01.2018. Afventer spændt på udvalgets afgørelsen.

Beplantning af areal omkring den tidligere gyllebeholder
Der er - som I sikkert allerede har konstateret - endnu ikke sket beplantning omkring den tidligere gyllebeholder ved den gamle forpagterbolig. Dette vil - ifølge skovridderen ske, når arealet er tørt nok, og han er i stand til at få jævnet de jorddynger, der ligger på arealet og herefter få lavet plantehuller. Han regner med, at der vil kunne ske beplantning i foråret 2018.

Diverse informationer
Vores kirkesanger Helle Skovkjær har opsagt sin stilling, hvorfor vi nu er i færd med at finde hendes afløser.
Viborg Østre Provsti har godkendt kirkekassens regnskab for 2016.

Anne Maria Sehested