Menighedsrådsmøder

Se opslag eller facebook.

Møderne holdes i konfirmandstuen og er offentlige.

Kontakt

Sognepræst
Bjarne Markussen 
Højbjerg Møllevej 24
8840 Rødkærsbro
Tlf. 86 65 83 01 / 30 33 16 80
bbma@km.dk

Sognepræsten har fridag mandag.

Nyt fra Menighedsrådet

Facebook
Så er Højbjerg-Elsborg Menighedsråd kommet på facebook. Her vil løbende blive omtale af gudstjenester og arrangementer. Du kan søge på »Højbjerg Elsborg Menighedsråd«.  Siden vil efterhånden blive udvidet med billeder m.v.

Vi synger julen ind
Traditionen tro synger vi julen ind i Elsborg Kirke. Det sker den 17. december kl. 19.00. Konfirmanderne læser »De ni Læsninger«. Kirkesangerne og organisten synger og spiller forskellige sange og salmer mellem læsningerne. Der er fællessalmer og kirkens børnekor under ledelse af Laila Poulsen vil synge.

Nytårsgudstjeneste
Den 1. januar kl. 15.00 i Elsborg Kirke holder vi traditionen tro en nytårsgudstjeneste. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden et godt nyt år med et glas »champagne« og kransekagestykker.

Kirkekaffe
Efter gudstjenesten den 21. januar i Højbjerg Kirke mødes vi i konfirmandstuen til en kop kaffe og en småkage og en hyggelig snak.

Ny præsteafløser
Mens Trine Munk Kristensen har barselsorlov, er der ansat en afløser for hende. Det er Daniel Henoch Rasmussen. Han er ansat som konstitueret sognepræst i Vammen-Lindum-Bigum pastorat, men han har samtidig en del af sin stilling som sognepræst ved Højbjerg og Elsborg Kirker. 

Svend Aage Pedersen