Menighedsrådsmøder

29. august
20. september
30. oktober
20. november
 

Møderne holdes kl. 19.00 i konfirmandstuen og er offentlige.

Kontakt

Sognepræst 
Peter Fischer-Nielsen
Højbjerg Møllevej 24,
8840 Rødkærsbro
tlf. 8665 8301 / 2399 8840
Mail: pfn@km.dk
Fridag mandag.

Menighedsrådsformand
Anne Maria Sehested
Træholtvej 13
8840 Rødkærsbro
tlf. 51504779
Mail: grundsehested@gmail.com 

Nyt fra Menighedsrådet

Ændring i menighedsrådet
Svend Aage Pedersen har valgt at udtræde af menighedsrådet pr. 1. juni 2018. Vi vil takke Svend Aage for det store arbejde, han har ydet for menighedsrådet gennem mange år. Velkommen skal lyde til Brian Pedersen, som er nyt medlem af menighedsrådet.

Sogneudflugten
Vi var i alt omkring 90 personer, der den 10. juni 2018 drog på den årlige sogneudflugt. Efter gudstjenesten kørte vi til Borbjerg Mølle Kro, hvor der blev serveret en to-retters menu. Der var tid til, at deltagerne kunne gå rundt i den storslåede natur. Derefter kørte vi videre til Strandingsmuseet Sct. Georg, Thorsminde. Efter indtagelse af eftermiddagskaffen var der foredrag ved den lokale guide samt tid for besigtigelse af museet. Stedet er absolut et besøg værd!

Kommende arrangementer
Husk at gudstjenesten den 2. september 2018 i Højbjerg Kirke bliver foretaget af biskop Henrik Stubkjær. Efter gudstjenesten er der frokost, og biskoppen holder et foredrag. Vel mødt! Vi planlægger i løbet af efteråret at afholde et foredrag omkring sorg ved hospitalspræst Trine Kofoed. Se mere herom inde i bladet. Sorg er desværre noget, vi alle bliver ramt af før eller siden.

Menighedsrådets arbejde
Der bliver fortsat arbejdet med arealet, hvor den tidligere gyllebeholder lå. Arealet vil - ifølge vor skovfoged - blive færdigbearbejdet i løbet af efteråret, således at arealet er klar til beplantning med frugttræer m.m. i foråret 2019. I er velkomne til at følge arbejdet, og skulle I have forslag til arealets anvendelse, hører jeg gerne fra jer. Med hensyn til kirkediget i Elsborg er menighedsrådet i færd med at få udfærdiget skitseplaner til brug for digets etablering. Når dette er på plads og godkendt af diverse myndigheder, vil der blive igangsat indhentelse af tilbud m.m.

Børnekoret
Koret har fået nyt navn. Det hedder nu Kongebørn. Koret er i rivende udvikling og i sæsonen 2017/2018 deltog i alt 18 børn. Der er stadig plads til flere, så tøv endelig ikke med at melde jeres barn/børn til koret.

Formand Anne Maria Sehested