Menighedsrådsmøder

Tirsdag den 29. januar
Onsdag den 27. februar
Tirsdag den 19. marts
Tirsdag den 23. april
Tirsdag den 21. maj
Tirsdag den 18. juni
Tirsdag den 27. august
Tirsdag den 24. september
Tirsdag den 22. oktober
Tirsdag den 19. november

Alle møder er offentlige, de starter kl. 19.00 og afholdes i konfirmandstuen.

Kontakt

Sognepræst 
Peter Fischer-Nielsen
Højbjerg Møllevej 24,
8840 Rødkærsbro
tlf. 8665 8301 / 2399 8840
Mail: pfn@km.dk
Fridag mandag.

Menighedsrådsformand
Anne Maria Sehested
Træholtvej 13
8840 Rødkærsbro
tlf. 51504779
Mail: grundsehested@gmail.com 

Nyt fra Menighedsrådet

Menighedsrådets arbejde
Vi arbejder fortsat med at få arealet ved den tidligere gyllebeholder forskønnet samt at få kirkediget ved Elsborg genopført. Præsteboligen bliver også klar, således at Peter Fischer-Nielsen og hans familie kan indflytte senest i begyndelsen af 2019. Vi glæder os til at få familien til staden.
Gør jer selv den ulejlighed at be-søge kirkegårdene, der som sædvanlig er pyntet flot op at vores to dygtige gravere, Ruth og Ditte.
Menighedsrådet har indkøbt en lille opmærksomhed til sognenes børn. Den vil blive udleveret ved gudstjenesterne juleaften. Mød op med jeres børn og/eller børnebørn. Alle er velkomne!

Kommende arrangementer
Gå ikke glip af De ni læsninger den 16. december kl. 19 i Elsborg Kirke. Her vil blandt andet vores kor »Kongebørn« og årets konfirmander medvirke.
Der vil sædvanen tro blive afholdt nytårsgudstjeneste den 1. januar 2019 kl. 15.00 i Højbjerg Kirke. Efter gudstjenesten vil menighedsrådet ønske alle et godt nytår med et glas champagne og kransekage.
Der vil i 2019 blive afholdt fastelavn sammen med Højbjerg og omegns beboerforening. Se omtale andetsteds i bladet.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 16. juni 2019, hvor den årlige sogneudflugt vil finde sted. Nærmere information om udflugten vil komme i næste kirkeblad.
Til sidst vil jeg fra hele menighedsåret ønske jer alle en god jul samt et godt nytår. Jeg håber vi ses i det nye år.

Anne Maria Sehested, formand for menighedsrådet