Menighedsrådsmøder

Se opslag eller facebook.

Møderne holdes i konfirmandstuen og er offentlige.

Kontakt

Sognepræst 
Peter Fischer-Nielsen
Højbjerg Møllevej 24,
8840 Rødkærsbro
tlf. 8665 8301 / 2399 8840
Mail: pfn@km.dk
Fridag mandag.

Menighedsrådsformand
Anne Maria Sehested
Træholtvej 13
8840 Rødkærsbro
tlf. 51504779
Mail: grundsehested@gmail.com 

Nyt fra Menighedsrådet

For det første skal jeg beklage, at det desværre ikke er alle husstande i Højbjerg-Elsborg sogne, der har modtaget kirkebladet marts-april-maj 2018. Omdelingen skulle foretages af Bladkompagniet. Denne aftale har Videbæk Bogtrykkeri nu opsagt, og på ny indgået aftale med PostNord. Håber at der ikke fremover vil være problemer med hensyn til omdelingen. 

Nedlæggelse af provstepastoratet
Som alle sikkert allerede er bekendt med, har biskoppen valgt at flytte provstepastoratet til Bjerringbro med virkning fra 1. maj 2018. Dette har så desværre betydet, at sognepræst/provst Bjarne Markussen er overflyttet til Bjerringbro med virkning fra 1. maj 2018. Bjarne og Susanne bliver dog boende i præsteboligen til den 1. december 2018, da der skal bygges en ny bolig til dem i Bjerringbro. Vi ønsker Bjarne held og lykke fremover. Herfra skal lyde en tak til Bjarne, for de 5 års virke han har haft i sognet.

Ny præst
Jeg kan meddele, at der allerede er fundet en ny sognepræst. Det er Peter Fischer-Nielsen. Han tiltræder stillingen med virkning fra 1. juni 2018. Han skal fungerer som 50% sognepræst hos os og 50% som stiftspræst. Vi ønsker Peter velkommen, og glæder os til det kommende samarbejde med ham. Se præsentationen andet steds i bladet. Peter og hans familie flytter ind i præsteboligen den 1. december 2018.

Ny kirkesanger
Vi har med virkning fra 15. april 2018 ansat Anna Jespersen som ny kirkesanger. Også velkommen til hende.

Formand Anne Maria Sehested