Kirkebil

Kirkebil kører til alle gudstjenester. Man skal blot ringe senest dagen før kl. 16.00 til Hans’ Biler tlf. 86 65 83 10. 

Man afhentes på bopælen, og turen frem og tilbage er gratis.

Hvad gør man?

Fødsel
Når et barn fødes på et hospital, indberetter jordmoderen fødslen til kirkekontoret i moderens bopælssogn. Kun i det tilfælde, hvor barnet fødes hjemme, skal forældrene anmelde fødslen. Anmeldelsen skal ske digitalt på www.borger.dk.

Faderskab
Hvis forældrene er gift, anmeldes faderskabet automatisk med jordmoderens indberetning. Hvis forældrene ikke er gift, skal de senest 14 dage efter barnets fødsel indsende en omsorgs- og ansvarserklæring. Indsendelse af omsorgs- og ansvarserklæring skal ske digtalt på www.borger.dk. Bliver omsorgs- og ansvarserklæringen ikke indsendt inden tidsfristens udløb, overgår faderskabssagen til Statsforvaltningen.

Dåb
Hvis barnet skal døbes, kontakter forældrene sognepræsten og aftaler en tid dels for selve dåben og dels for en samtale inden dåben. Her oplyser forældrene om barnets navn og navnene på 2-5 personer, som er villige til at være faddere for barnet. Faddere skal selv være kristne og over konfirmationsalderen. Læs mere om dåb på http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab

 

Sognepræst Peter Fischer-Nielsen
Højbjerg Møllevej 24 · 8840 Rødkærsbro
tlf. 8665 8301 / 2399 8840
Mail: pfn@km.dk
Fridag mandag.