Kirkebil

Kirkebil kører til alle gudstjenester. Man skal blot ringe senest dagen før kl. 16.00 til Hans’ Biler tlf. 86 65 83 10. 

Man afhentes på bopælen, og turen frem og tilbage er gratis.

Bryllup

Tidspunktet for vielse og samtale forud for vielsen aftales med sognepræsten. Til samtalen medbringes en ægteskabserklæring. Den rekvireres digitalt i den kommune, hvor mindst den ene har bopæl.

I Viborg Kommune gøres det her: 
http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Parforhold

Læs mere om bryllup her:
http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup

 

Sognepræst Peter Fischer-Nielsen
Højbjerg Møllevej 24 · 8840 Rødkærsbro
tlf. 8665 8301 / 2399 8840
Mail: pfn@km.dk
Fridag mandag.