Kirkebil

Kirkebil kører til alle gudstjenester. Man skal blot ringe senest dagen før kl. 16.00 til Hans’ Biler tlf. 86 65 83 10. 

Man afhentes på bopælen, og turen frem og tilbage er gratis.

Minikonfirmander

Elever på 3. klassetrin for hvert år tilbudt at deltage i et forløb som minikonfirmander.

Det er sognepræst Trine Munk Kristensen, der står for minikonfirmandundervisningen.

Sognepræst Trine Munk Kristensen
Nørregade 27 A · 8830 Tjele 
tlf. 86 69 01 50 · tmv@km.dk
Fridag mandag