Kirkebil

Kirkebil kører til alle gudstjenester. Man skal blot ringe senest dagen før kl. 16.00 til Hans’ Biler tlf. 86 65 83 10. 

Man afhentes på bopælen, og turen frem og tilbage er gratis.

Begravelse/Bisættelse

Dødsfald meddeles til sognepræsten oftest gennem bedemanden, som gerne hjælper med at udfylde de nødvendige papirer. Tidspunkt for og forløb af begravelsen/bisættelsen aftales med sognepræsten. Udvælgelse af gravsted aftales med graveren.

Læs mere om begravelse her:
http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelse

 

Sognepræst Peter Fischer-Nielsen
Højbjerg Møllevej 24 · 8840 Rødkærsbro
tlf. 8665 8301 / 2399 8840
Mail: pfn@km.dk
Fridag mandag.