Kirkebil

Kirkebil kører til alle gudstjenester. Man skal blot ringe senest dagen før kl. 16.00 til Hans’ Biler tlf. 86 65 83 10. 

Man afhentes på bopælen, og turen frem og tilbage er gratis. 


Præsternes vagttelefon

De fleste af provstiets præster har ugentlig fridag om mandagen. Derfor har det ind imellem været vanskeligt at få fat i en præst til hjemmealtergang, akut brug for samtale eller sygehusbesøg. Derfor er der nu etableret en vagtordning, så man altid kan komme i kontakt med en præst. Ringer man på tlf. 7022 3310 bliver man automatisk viderestillet til den sognepræst, der har vagten den pågældende mandag.

Kontakt

Sognepræst Peter Fischer-Nielsen
Højbjerg Møllevej 24 · 8840 Rødkærsbro
tlf. 2399 8840 · Mail: pfn@km.dk
Fridag mandag.

Organist Charlotte Højlund Simonsen
tlf. 28 60 92 75

Kirkesangere
Højbjerg: Anna Jespersen · tlf. 2032 9672
Elsborg: Tove Reuss Mikkelsen · tlf. 86 65 81 56

Graver Ruth Jensen
Kjellerupvej 40 · 8840 Rødkærsbro
tlf. 23 26 58 09 · rubol@fibermail.dk

Gravermedhjælper Ditte Amundsen Langhoff
tlf. 21 51 01 75 ·  finn.langhoff@privat.dk

Formand Højbjerg Elsborg Menighedsråd:
Anne Maria Sehested · Træholtvej 13 · 8840 Rødkærsbro
tlf. 51504779 · grundsehested@gmail.com

Kasserer Inge Marie Jensen
Bredmosevej 6 · Elsborg · 8840 Rødkærsbro
tlf. 40 95 20 98

Kirkeværger 
Højbjerg: Ole Sørensen
Højbjerg Møllevej 63 · 8840 Rødkærsbro
tlf. 22 84 91 88
Elsborg: Lisbet Vestergaard
Erantisvej 13 · 8840 Rødkærsbro.
tlf. 31 77 52 01 · lisbetvestergaard@webspeed.dk