Kirkebil

Kirkebil kører til alle gudstjenester. Man skal blot ringe senest dagen før kl. 16.00 til Hans’ Biler tlf. 86 65 83 10. 

Man afhentes på bopælen, og turen frem og tilbage er gratis.

Kontakt

Sognepræst Peter Fischer-Nielsen
Højbjerg Møllevej 24 · 8840 Rødkærsbro
tlf. 8665 8301 / 2399 8840 · Mail: pfn@km.dk
Fridag mandag.

Sognepræst Daniel Henoch Rasmussen
tlf. 51 16 01 50 · tmv@km.dk · Fridag mandag

Organist Charlotte Højlund Simonsen

Kirkesangere
Højbjerg: Anna Jespersen · tlf. 2032 9672
Elsborg: Tove Reuss Mikkelsen · tlf. 86 65 81 56
reussmikkelsen@hotmail.com

Graver Ruth Jensen
Kjellerupvej 40 · 8840 Rødkærsbro
tlf. 86 65 90 72 / 23 26 58 09 · rubol@fibermail.dk

Gravermedhjælper Ditte Amundsen Langhoff
tlf. 21 51 01 75 ·  finn.langhoff@privat.dk

Formand Højbjerg Elsborg Menighedsråd:
Anne Maria Sehested · Træholtvej 13 · 8840 Rødkærsbro
tlf. 51504779 · grundsehested@gmail.com

Kasserer Inge Marie Jensen
Bredmosevej 6 · Elsborg · 8840 Rødkærsbro
tlf. 40 95 20 98

Kirkeværger 
Højbjerg: Ole Sørensen
Højbjerg Møllevej 63 · 8840 Rødkærsbro
tlf. 22 84 91 88
Elsborg: Lisbet Vestergaard
Erantisvej 13 · 8840 Rødkærsbro.
tlf. 31 77 52 01 · lisbetvestergaard@webspeed.dk