Konfirmationsinfo

Rødkærsbro Skole

• 17. maj 2019
• 8. maj 2020
• 30. april 2021


Kontakt

Sognepræst 
Peter Fischer-Nielsen
Højbjerg Møllevej 24,
8840 Rødkærsbro
tlf. 2399 8840
Mail: pfn@km.dk
Fridag mandag.

Det sker i sognene

Friluftsgudstjeneste

Velkommen til friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven i Højbjerg den 25. august kl. 14.00. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og is fra Møllevangs Ismejeri.

I tilfælde af dårligt vejr afholdes gudstjenesten indendørs i Højbjerg Kirke.. 


Navnekonkurrence - kom med dit forslag!

Arealet ved den gamle gylletank ved siden af præstegårdshaven er ved at blive beplantet, og det er målet, at det skal kunne benyttes til forskellige arrangementer og aktiviteter i fremtiden. Derfor vil vi gerne give arealet et godt navn, så vi lettere kan henvise til det. Send menighedsrådsformand Anne Maria Sehested dit navneforslag senest den 1. august på grundsehested@gmail.com.

Herefter vil menighedsrådet vælge en vinder, og navnet og vinderen bliver offentliggjort efter friluftsgudstjenesten den 25. august. Der vil være en præmie til vinderen!


Velkommen til nye konfirmander!

Efter sommerferien siger vi velkommen til et nyt hold konfirmander fra Rødkærsbro Skole. Alle de nye konfirmander og deres forældre bedes møde op til gudstjeneste med konfirmandindskrivning søndag den 8. september kl. 10.30 i Højbjerg Kirke. Efter gudstjenesten vil sognepræst Peter Fischer-Nielsen byde på en kop kaffe og en sodavand i kon-
firmandstuen, og der vil være en kort orientering om forløbet. Indskrivningssedler uddeles via sko-len efter sommerferien.

Kontakt præsten, hvis du har spørgsmål: pfn@km.dk eller 2399 8840.