Konfirmationsinfo

Rødkærsbro Skole
• 8. maj 2020
• 30. april 2021


Kontakt

Sognepræst 
Peter Fischer-Nielsen
Højbjerg Møllevej 24,
8840 Rødkærsbro
tlf. 2399 8840
Mail: pfn@km.dk
Fridag mandag.

Det sker i sognene

Forårsfest i Fælleshuset

Traditionen tro indbyder menighedsrådene i Højbjerg-Elsborg og Vindum-Brandstrup alle byens ældre til Forårsfest i fælleshuset. Det sker søndag den 19. april kl. 12. Efter middagen er der underholdning ved Tidals. Der serveres eftermiddagsskaffe, og kirkemedarbejder Laila Poulsen har derefter et indslag.

Tilmelding senest 11. april til Anne Marie Sehested på grundsehested@gmail.com el. tlf. 5150 4779..


Formiddagscafé: Fra Rusland til Danmark

Velkommen til endnu en hyggelig formiddagscafe onsdag den 29. april kl. 10. Det foregår i konfirmandstuen i Højbjerg. Der serveres først kaffe og rundstykker. Dernæst synger vi et par sange, og der vil være et oplæg ved Elmira Østergaard. Hun voksede op i det gamle Sovjetunionen og blev der uddannet ingeniør – men siden 1999 har hun boet i Danmark. Hun vil fortælle om sit liv, og hvordan det har været at slå sig ned og stifte familie i Danmark.


Konfirmation

Den 8. maj kl. 10.30 er der konfirmationsgudstjeneste i Højbjerg Kirke, hvor 12 elever fra 7. kl. på Rødkærsbro Skole skal konfirmeres. Vi ønsker et stort tillykke til John Møller Andersen, Mathias Neumann Carlsen, Peter Sanggaard Christensen, Freja Søe Holmberg, Ronja Søe Holmberg, Emma Busk Just, Lærke Tougaard Glud Knudsen, David Neumann, Simon Neumann, Trine Nygaard, Ida Maj Rosendahl Outsen, Nicolai Vad Svane.


Orienteringsmøde: Menighedsrådsvalg 2020

Velkommen til offentligt orienteringsmøde tirsdag den 12. maj kl. 19 i konfirmandstuen i Højbjerg. På orienteringsmødet vil menighedsrådet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. 

Selve valget afholdes den 15. september, og det nye menighedsråd tiltræder den 29. november.


Historisk foredrag

Onsdag den 27. maj kl. 19 er der spændende foredrag ved tidligere skoleleder Poul Bjerrum, der fortæller om Højbjergs og Højbjerg Kirkes historie. Vi starter i Højbjerg Kirke og fortsætter i konfirmandstuen, hvor der serveres kaffe og kage. Det er gratis at deltage. Tilmelding er ikke nødvendigt.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Højbjerg og Omegns Beboerforening.


Meditationsgudstjeneste

Mandag den 1. juni kl. 19 (2. Pinsedag) afholder vi en anderledes gudstjeneste med fokus på stilhed, bøn, lystænding og læsning af bibeltekster. Vi synger enkle sange og salmer bl.a. fra Taizé-traditionen. Musikalsk ledsages vi af Charlotte Højlund Simonsen på orgel og horn og Ole Simonsen på guitar. Der vil være en kort refleksion ved sognepræst Peter Fischer-Nielsen, der også leder gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der en kop kaffe i konfirmandstuen. 

Alle er velkomne!


Byfestgudstjeneste

I år bliver byfestgudstjenesten i Rødkærsbro afholdt i fællesskab mellem Vindum-Brandstrup og Højbjerg-Elsborg Kirker. Det sker søndag den 7. juni kl. 10.30 i teltet. Der er kaffe og rundstykker fra kl. 9.30. Kirkernes kor Kongebørn og FDF-orkesteret deltager. Både sognepræst Lars Morthorst Christiansen og Peter Fischer-Nielsen medvirker i gudstjenesten.


Velkommen på sogneudflugt!

Årets sommerudflugt for Højbjerg-Elsborg og Vindum-Brandstrup Sogne finder sted søndag den 14. juni.

Udflugten starter anderledes, end den plejer. Deltagere fra Højbjerg-Elsborg mødes ved Højbjerg Kirke kl. 9, og vi kører med det samme af sted mod Sostrup Slot på Djursland. Der serveres kaffe og rundstykker i bussen. På slottet finder vi vej til den gamle, smukke Maria Hjerte kirke, hvor vore præster holder en kort gudstjeneste for os.

Derefter kan vi glæde os til en lækker frokostbuffet i Pyramidesalen. Frokosten er inkl. en øl eller en vand. Cirka kl. 13.30 er der mulighed for at deltage i en rundvisning, hvor vi hører om adelsslægters storhed og fald, ser renoverede saloner samt nyder slottets smukke omgivelser. Det gamle slot har desværre ingen elevatorer, men der er uden tvivl hjælpsomme muskelmænd med i bussen til at hjælpe de gangbesværede! Kl. 15 forlader vi Sostrup Slot, og turen går videre til Ebeltoft, hvor kaffen drikkes i Karens Køkken, som har udsigt til Fregatten Jylland.

Forventet hjemkomst kl. ca. 18.15.

Husk tilmelding senest den 1. juni til Anne Marie Sehested på grundsehested@gmail.com eller tlf. 5150 4779.